آدرس: کاشان، میدان چهارده معصوم، خیابان مفتح،کوچه گلساز پ۳۷

لیست قیمت و زمان ترجمه

جدول براورد قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی

حجم ترجمه (صفحه) مدت ترجمه (روز) تخفیف (درصد)

قیمت هر صفحه با محاسبه تخفیف(ریال)

طلایی

نقره ای

برنزی

0 - 10

0 - 2

0

99,500

50,000

33,500

11 - 30

2 - 5

5

94,525

47,500

31,800

31 - 50

5 - 10

10

89,550

45,000

30,150

51 - 100

10 - 17

15

84,575

42,500

28,500

101 - 250

17 - 30

20

79,600

40,000

26,800

251 - 500

30 - 60

25

74,625

37,500

25,000

501 - ...

بیش از 60

30

69,650

35,000

23,500

ترجمه نیمه‌فوری زمان تحویل سی درصد کاهش میابد،قیمت با ضریب 1.4 محاسبه می‌گردد.

ترجمه فوری زمان تحویل پنجاه درصد کاهش میابد،قیمت با ضریب 1.8 محاسبه می‌گردد.
جدول براورد قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی

حجم ترجمه (صفحه)

مدت ترجمه (روز)

تخفیف (درصد)

قیمت هر صفحه با محاسبه تخفیف(ریال)

طلایی

نقره ای

برنزی

0 - 10

0 - 2

0

210,000

110,000

70,000

11 - 30

2 - 5

5

199,500

104,500

66,500

31 - 50

5 - 10

10

189,000

99,000

63,000

51 - 100

10 - 17

15

178,500

93,500

59,500

101 - 250

17 - 30

20

168,000

88,000

56,000

251 - 500

30 - 60

25

157,500

82,500

52,500

501 - ...

بیش از 60

30

147,000

77,000

49,000

ترجمه نیمه‌فوری زمان تحویل سی درصد کاهش میابد،قیمت با ضریب 1.4 محاسبه می‌گردد.

ترجمه فوری زمان تحویل پنجاه درصد کاهش میابد،قیمت با ضریب 1.8 محاسبه می‌گردد.